zondag 29 november 2009

Deelnemer zeevogelreis wint hoofdprijs

Marcel van Balkom; deelnemer aan de zeevogelreis naar de Farne eilanden en Bass Rock, heeft vandaag de hoofdprijs van Vara's Vroege Vogels fotowedstrijd gewonnen.
Het was me al snel duidelijk dat we nog iets zouden horen over deze foto van een naar vis duikende jan van gent en nu blijkt dat dus ook uit te komen.
Marcel; namens de hele organisatiecommissie (grapje) van harte proficiat met deze fraaie prijs.Aanstaande dinsdagavond om 19.30 uur zal de prijsuitreiking te zien zijn op Vroege Vogels TV.
Volg deze link om naar de webiste van Vroege Vogels te gaan.

zaterdag 28 november 2009

Slechte broedresulten van de kerkuil

Naast het fotograferen probeer ik nog steeds hand en spandiensten te geven aan de regionale vogelwerkgroepen. In dit geval ontving ik een verslag van de Uilenwerkgroep Hof van Twente waaruit blijkt dat het geen best jaar voor de kerkuilen is geweest. Een van de paren heb ik voor het tweede achtereenvolgende jaar een aantal weken kunnen volgen en fotograferen.Broedsucces van de kerkuil in 2009.

Het jaar 2009 was een bijzonder slecht jaar voor de kerkuilen. In april werden al verontrustende berichten over bosuilen gemeld, Het broedsucces van 2009 was minder dan de helft vergeleken met dat van 2008. Daarom waren de verwachtingen voor de kerkuil niet hoog gespannen. Toen uiteindelijk alle controlegegevens binnen waren, was de teleurstelling toch nog wel groot.Het totaal aantal broedgevallen van de kerkuil bedroeg 10, waarvan er ook nog 2 zijn mislukt. Ook de resultaten per nest waren niet al te best (minder aantal eieren dan in 2008).
De slechte resultaten hebben twee oorzaken.
Ten eerste was er in februari een sneeuwdek van ruim 10 dagen, hetgeen desastreus was voor onze kerkuilen. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw was een laag sneeuw van een paar weken in onze regio niet verontrustend. De boeren op de zandgronden hadden 's winters graan opslag in de boerderijen en dit bracht altijd erg veel muizen met zich mee. Dit leverde voldoende voedsel voor de kerkuilen op. Een sneeuwperiode van een paar weken konden ze dan goed overleven.
De tweede oorzaak en waarschijnlijk de belangrijkste voor het slechte broedresultaat van de kerkuil was de slechte stand van de bos- en veldmuizen. Veel mensen in het buitengebied wisten dit te melden. Ook de voedseltoestand voor de Buizerd was zeer slecht. Rob Bijlsma van de Werkgroep Roofvogels Nederland meldt in het tijdschrift "De Takkeling" van september j.l, dat er zeer weinig muizen zijn (zowel Veldmuis, Rosse Woelmuis als Bosmuis).
De kerkuilen waren wel vaak in hun territorium aanwezig, maar waren zo slecht gevoed dat ze niet tot het leggen van eieren kwamen. In een aantal nestkasten werden wel verse braakballen aangetroffen, Dit wijst op de aanwezigheid van de uilen, maar geen eieren.
Voor het leggen van eieren moet het vrouwtje in een goede conditie zijn. Dit kan alleen worden bereikt als het mannetje in de weken voorafgaand aan de eileg voldoende muizen weet te vangen en aan het vrouwtje aan kan bieden.
Vergeleken met 2008 is het aantal broedgevallen tot op meer dan de helft gereduceerd.

Zie onderstaand overzicht:

Kerkuil broedsels: 2005 (20) 2006 (15) 2007 (22) 2008 (22) 2009 (10)

Kerkuilen kasten: 2005 (59) 2006 (59) 2007 (67) 2008 (73) 2009 (79)


Namens de Uilenwerkgroep Hof van Twente,

Bé van der Wal
Info: bgvdwal@hetnet.nl

donderdag 26 november 2009

Bungalowpark van de baan

Ik heb er hier al veel over geschreven vanwege het simpele feit dat het mij erg aan het hart gaat; de vergevorderde plannen om een erg groot buitengebied in mijn woonplaats vol te bouwen met 350 luxe bungalows en een enorme golfbaan. Na bijna zeven jaar gesteggel is het lot van dit kindje van de projectontwikkelaars bezegeld; het komt er niet!
Ik zal niet ontkennen dat ik ontzettend blij was dit bericht rond middernacht per sms te ontvangen. Ik was in Duitsland en zou al weer vroeg op pad om kraanvogels te fotograferen; dus ik werd gewekt door dit bericht. Gevolg was een nacht slecht slapen want ja; er is in de afgelopen jaar zoveel gezegd en geschreven over deze plannen dat ik me besefte dat dit bericht bij voor- en tegenstanders in zal slaan als een bom.
Na thuiskomst, gisteren, onmiddellijk al het mogelijke nieuws er bij gezocht en dan merk je dat het allemaal wel erg vreemd is verlopen. In de politiek is veel mogelijk maar dit had niemand verwacht.
Het voert te ver om dat hier allemaal uit te leggen maar kijk even naar dit korte nieuwsitem van RTV-oost en je bent helemaal bij. Zie rechts boven in beeld het videoscherm.


Afsluitend kan ik me de verdeelde reacties goed voorstellen en besef ik me ook dat er positieve economische kanten aan het park nu verloren gaan. Onlangs bleek echter dat de cijfers die daarover naar buiten waren gebracht wel erg rooskleurig waren en op zijn minst discutabel waren. Maar los daarvan denk ik dat we ook een enorme verantwoording hebben richting de nog zo beperkte natuur om ons heen. Natuurlijk; het gaat slecht met de economie maar het gaat ook slecht met de natuur in ons land. Vooral de weidevogels staan onder dermate grote druk dat we veel soorten daarvan over een aantal jaar helemaal kwijt kunnen zijn. Ook in dit gebied gaat het slecht met deze vogels maar het is dan ook een van de laatst overgebleven weidevogelgebieden van de gemeente. Zie de bijgevoegde plattegrond om een indruk te krijgen van de enorme omvang van het bedoelde park.Wat nu? Tja, wat nu? Naar mijn idee is dit de kans en aanleiding om als gemeentebestuur te laten zien dat we ook op andere manieren wat met dit gebied kunnen doen. Zou het niet prachtig zijn om in samenwerking met de huidige boeren, natuurbeheerorganisaties enzovoort het gebied helemaal nieuw leven in te blazen als écht natuurontwikkelingsgebied? Door een deel van de weilanden aan de voet van de Herikerberg weer terug te brengen in hun oude staat met vochtige, voedselrijke delen er in, boeren daarin hun kans te geven hun biologische gewassen te telen en de mogelijkheid te geven zelf een aantal appartementjes te verhuren aan de toeristen die een dergelijk gebied graag willen bezoeken. Natuur, natuurbeleving en natuurfotografie zijn erg in trek momenteel en als wij in staat zijn van de Meene weer de Meene te maken waar mensen heerlijk doorheen kunnen wandelen fietsen en vanuit observatiehutten naar vogels kunnen kijken zullen daar ook mensen op af komen. Recreatie en natuurbeheer kunnen best goed samen gaan; dat is al op meerdere plekken in ons land aangetoond. Ik kan het mis hebben maar volgens mij hebben die boeren in het gebied het goed voor met hun omgeving en menig boer zal erg blij zijn om tijdens zijn werk weer het geluid van grutto en tureluur te horen.
Uiteindelijk zijn de nadelige gevolgen voor de natuur niet de aanleiding geweest voor het afblazen van het park maar wellicht biedt het wel kansen voor deze natuurwaarden in dit kwelgebied wat notabene in de zeventiger jaren bewust gespaard is gebleven van de grootschalige ruilverkaveling. Vreemd dan men het toen wel zag!

vrijdag 13 november 2009

Korhoenders in Finland - Presentatie 19 november

Hoewel ik gedurende de wintermaanden regelmatig presentaties verzorg springt er een toch steeds weer uit. Dit vanwege het simpele feit dat hij in mijn eigen woonplaats gegeven wordt bij de club waar het voor mij allemaal begonnen is; de Nivon Natuur & milieugroep.Donderdagavond 19 november a.s. laat ik hier mijn nieuwe presentatie zien over de fotoreis welke ik afgelopen april met vijf andere fotografen maakte naar Finland.
Het gaat helaas niet goed met de korhoenders in Nederland. De enig overgebleven populatie van deze prachtige vogels op de Sallandse Heuvelrug hangt al jaren aan een zijden draadje. Vele maatregelen worden genomen om de populatie van nog slechts enkele tientallen dieren voor de toekomst te behouden.Ik laat vandaag een aantal foto's van de situatie in Nederland zien maar neem je vooral mee naar Finland. Op de Finse taiga gaat het gelukkig nog goed met het korhoen. Bewust werd gekozen voor de baltstijd in het vroege voorjaar. De hanen komen in de zeer vroege ochtend naar de zogenaamde baltsplaatsen om daar met elkaar te wedijveren naar de gunsten van de hennen. Naast deze korhoenders werden er bijvoorbeeld ook uilen gefotografeerd.
Na de pauze kunt u genieten van mijn nieuwste klankbeeld ‘Seasons in Focus'. De naam zegt het al; met de seizoenen als rode draad kunt u in 25 minuten tijd kijken naar de onderwerpen die ik de laatste jaren gefotografeerd heb.

Dus een avond natuurfotografie in alles seizoenen. U bent van harte welkom!

19 november

De Klokkenkamp
Diepenhemseweg 2 (bij de NH-kerk)
Goor
Aanvang 20.00 uur

dinsdag 10 november 2009

Online petitie Luchthaven Twente
Ik ben niet zo heel snel in het verspreiden van e-mailacties en dergelijke maar in dit geval wil ik graag een uitzondering maken.
In samenwerking met Landschap Overijssel verzorg ik af en toe natuurfotografie workshops op Hof Espelo even buiten Enschede. Een schitterend landgoed dicht bij de voormalige militaire vliegbasis Twente. Sinds het vliegveld is opgeheven is het hier heerlijk toeven en kun je dicht bij de grote stad in alle rust van de natuur genieten.
Nu zijn er echter plannen om het terrein weer als vliegveld in te richten. Niet als militaire vliegbasis maar als echte burger luchthaven. Natuurlijk zou je denken dat dit zijn voordelen heeft aangaande files en dergelijke maar op steenworp afstand van Enschede, in Munster, is reeds een burger luchthaven.

Help mee te kiezen voor een duurzaam alternatief.

Kies voor een duurzaam alternatief! Natuur gecombineerd met een hoogwaardige economie, zoals het plan ‘De Twentse Basis’: een landgoed met gespecialiseerde bedrijven en klinieken op het gebied van gezondheidszorg en recreatie. Een plan dat meer banen oplevert dan een luchthaven. En rust en ruimte in stand houdt.
Volg deze link om de petitie te tekenen. Wacht niet te lang want in december valt de beslissing.

zondag 8 november 2009

Gekleurringde kraanvogel

Afgelopen week ben ik een dag op pad geweest om in Duitsland kraanvogels te fotograferen. Tussen de vogels zag ik een gekleurringd exemplaar wandelen en heb deze op de foto gezet. Vervolgens een zeer zware crop er van gemaakt (kwaliteit is immers minder belangrijk dan de afleesbaarheid) en via mijn ringende broer uit laten zoeken waar het dier vandaan kwam. Binnen een dag hadden we bericht. Ik zal er een deel hier van publiceren.
Wellicht een extra motivatie in het geval je zelf ook een vogel ziet met kleurringen om op deze manier een bijdrage te leveren. Het staat wellicht niet altijd even leuk maar dit soort onderzoeken dragen er toe bij dat we steeds meer weten over deze vogel en waar hun gevaren liggen.
Ring number: BA 018*** Colour code: BuWBu-B****
Frequence: 148.13200 MHz iCORA-ID: DEH-2008-06-11-04
Ringing place: Völkshagen Coordinates: 12°23'E 54°9'N
Mecklenburg-Vorpommern
Germany
Ringing date: 11.06.2008 Ringing time: 07:15
Ringer: G. Nowald
Age: After 2nd year: full-grown bird hatched before last calender year

Observations
Date Time Place Coordinates² Dist.³ Finder
19.06.2008 13:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Völkshagen 54°9'N 12°24'E 0 N. Donner
26.06.2008 10:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Völkshagen 54°9'N 12°24'E 1 W. John
28.06.2008 16:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Völkshagen 54°9'N 12°24'E 1 W. John
15.07.2008 10:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Völkshagen 54°9'N 12°24'E 0 W. & M. Napierski
20.07.2008 15:45 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Gresenhorst 54°9'N 12°25'E 1 W. & M. Napierski
09.08.2008 18:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Hermannshagen 54°18'N 12°32'E 20 M. Modrow
23.08.2008 11:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Saal 54°19'N 12°30'E 20 M. Modrow
26.08.2008 11:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Hessenburg 54°18'N 12°31'E 19 N. Donner
28.08.2008 00:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Michaelsdorf 54°21'N 12°34'E 25 N. Donner
02.09.2008 12:45 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Hessenburg 54°18'N 12°31'E 19 M. Kirchhoff
03.09.2008 12:15 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Saal 54°19'N 12°31'E 20 M. Kirchhoff
04.09.2008 18:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuendorf 54°19'N 12°31'E 21 M. Kirchhoff
05.09.2008 11:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°35'E 19 M. Kirchhoff
05.09.2008 19:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 18 M. Modrow
06.09.2008 18:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 18 M. Modrow
07.09.2008 17:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 18 M. Modrow
08.09.2008 08:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 18 M. Modrow
09.09.2008 07:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 18 M. Modrow
12.09.2008 00:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Michaelsdorf 54°21'N 12°33'E 25 G. Nowald
13.09.2008 09:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 19 M. Modrow
10.10.2008 15:30 Germany, Lower Saxony, Apwisch 52°40'N 8°20'E 315 M. Kirchhoff
23.10.2008 07:45 Germany, Lower Saxony, Apwisch 52°40'N 8°21'E 314 M. Kipp
26.10.2008 16:15 Germany, Lower Saxony, Brockstreck 52°40'N 8°23'E 313 M. Kirchhoff
28.10.2008 15:30 Germany, Lower Saxony, Brockstreck 52°40'N 8°23'E 313 M. Kirchhoff
01.11.2008 08:45 Germany, Lower Saxony, Brockstreck 52°39'N 8°23'E 313 W. John
02.11.2008 15:15 Germany, Lower Saxony, Ballast 52°43'N 8°24'E 309 W. John
03.11.2008 12:30 Germany, Lower Saxony, Apwisch 52°41'N 8°22'E 313 M. Kirchhoff
14.11.2008 11:15 Germany, Lower Saxony, Brockstreck 52°40'N 8°22'E 314 M. Kipp
18.11.2008 16:30 France, Champagne-Ardenne, Chantecoq 48°34'N 4°45'E 816 A. & T. Nestler
22.11.2008 07:00 France, Champagne-Ardenne, Chantecoq 48°34'N 4°45'E 816 A. & T. Nestler
24.11.2008 07:00 France, Aquitaine, Morcenx-Bourg 43°59'N 0°52'W 1485 RN. Arjuzanx
01.03.2009 07:45 France, Champagne-Ardenne, Chantecoq 48°34'N 4°45'E 816 A. & T. Nestler
03.03.2009 07:15 France, Champagne-Ardenne, Chantecoq 48°34'N 4°45'E 816 A. & T. Nestler
21.03.2009 10:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Bartelshagen I 54°10'N 12°25'E 3 M. Modrow
21.03.2009 11:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Bartelshagen I 54°10'N 12°25'E 2 M. Modrow
31.03.2009 14:45 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Gresenhorst 54°9'N 12°24'E 1 W. & M. Napierski
* = unevaluated ²= WGS84 ³= Distance from Ringing place in km
The data of ringing and the life history are only for the personal information. They are not to use for publications.
© iCORA (KRANICHSCHUTZ DEUTSCHLAND gGmbH and PARTNER)
Contact: Lindenstraße 27 - D-18445 Groß Mohrdorf - Tel.: +49 38323 80540 - Email: ring@kraniche.de
page 1
DEH-2008-06-11-04 | BuWBu-BuYBu
Date Time Place Coordinates² Dist.³ Finder
06.04.2009 15:15 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Gresenhorst 54°9'N 12°24'E 1 W. & M. Napierski
16.07.2009 17:45 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Völkshagen 54°9'N 12°24'E 0 M. Kirchhoff
18.07.2009 14:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Völkshagen 54°9'N 12°24'E 1 M. Kirchhoff
29.07.2009 00:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Rostocker Wulfshagen54°10'N 12°24'E 1 W. John
10.08.2009 19:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Hermannshagen 54°18'N 12°32'E 19 M. Modrow
21.08.2009 17:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Bartelshagen II 54°17'N 12°35'E 20 M. Modrow
22.09.2009 08:45 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Todenhagen 54°13'N 12°37'E 16 M. Kirchhoff
24.09.2009 11:00 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Neuhof 54°17'N 12°34'E 19 M. Kirchhoff
25.09.2009 11:30 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Hermannshagen 54°19'N 12°32'E 21 M. Kirchhoff
01.10.2009 07:15 Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Klein Kirr 54°25'N 12°43'E 36 O. Dorow
03.11.2009 00:00 Germany, Lower Saxony, Diepholz 52°36'N 8°22'E 319 H. Bouwmeester