zaterdag 28 november 2009

Slechte broedresulten van de kerkuil

Naast het fotograferen probeer ik nog steeds hand en spandiensten te geven aan de regionale vogelwerkgroepen. In dit geval ontving ik een verslag van de Uilenwerkgroep Hof van Twente waaruit blijkt dat het geen best jaar voor de kerkuilen is geweest. Een van de paren heb ik voor het tweede achtereenvolgende jaar een aantal weken kunnen volgen en fotograferen.



Broedsucces van de kerkuil in 2009.

Het jaar 2009 was een bijzonder slecht jaar voor de kerkuilen. In april werden al verontrustende berichten over bosuilen gemeld, Het broedsucces van 2009 was minder dan de helft vergeleken met dat van 2008. Daarom waren de verwachtingen voor de kerkuil niet hoog gespannen. Toen uiteindelijk alle controlegegevens binnen waren, was de teleurstelling toch nog wel groot.



Het totaal aantal broedgevallen van de kerkuil bedroeg 10, waarvan er ook nog 2 zijn mislukt. Ook de resultaten per nest waren niet al te best (minder aantal eieren dan in 2008).
De slechte resultaten hebben twee oorzaken.
Ten eerste was er in februari een sneeuwdek van ruim 10 dagen, hetgeen desastreus was voor onze kerkuilen. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw was een laag sneeuw van een paar weken in onze regio niet verontrustend. De boeren op de zandgronden hadden 's winters graan opslag in de boerderijen en dit bracht altijd erg veel muizen met zich mee. Dit leverde voldoende voedsel voor de kerkuilen op. Een sneeuwperiode van een paar weken konden ze dan goed overleven.
De tweede oorzaak en waarschijnlijk de belangrijkste voor het slechte broedresultaat van de kerkuil was de slechte stand van de bos- en veldmuizen. Veel mensen in het buitengebied wisten dit te melden. Ook de voedseltoestand voor de Buizerd was zeer slecht. Rob Bijlsma van de Werkgroep Roofvogels Nederland meldt in het tijdschrift "De Takkeling" van september j.l, dat er zeer weinig muizen zijn (zowel Veldmuis, Rosse Woelmuis als Bosmuis).
De kerkuilen waren wel vaak in hun territorium aanwezig, maar waren zo slecht gevoed dat ze niet tot het leggen van eieren kwamen. In een aantal nestkasten werden wel verse braakballen aangetroffen, Dit wijst op de aanwezigheid van de uilen, maar geen eieren.
Voor het leggen van eieren moet het vrouwtje in een goede conditie zijn. Dit kan alleen worden bereikt als het mannetje in de weken voorafgaand aan de eileg voldoende muizen weet te vangen en aan het vrouwtje aan kan bieden.
Vergeleken met 2008 is het aantal broedgevallen tot op meer dan de helft gereduceerd.

Zie onderstaand overzicht:

Kerkuil broedsels: 2005 (20) 2006 (15) 2007 (22) 2008 (22) 2009 (10)

Kerkuilen kasten: 2005 (59) 2006 (59) 2007 (67) 2008 (73) 2009 (79)


Namens de Uilenwerkgroep Hof van Twente,

Bé van der Wal
Info: bgvdwal@hetnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Uw reacties zijn onze motivatie !