vrijdag 13 november 2009

Korhoenders in Finland - Presentatie 19 november

Hoewel ik gedurende de wintermaanden regelmatig presentaties verzorg springt er een toch steeds weer uit. Dit vanwege het simpele feit dat hij in mijn eigen woonplaats gegeven wordt bij de club waar het voor mij allemaal begonnen is; de Nivon Natuur & milieugroep.Donderdagavond 19 november a.s. laat ik hier mijn nieuwe presentatie zien over de fotoreis welke ik afgelopen april met vijf andere fotografen maakte naar Finland.
Het gaat helaas niet goed met de korhoenders in Nederland. De enig overgebleven populatie van deze prachtige vogels op de Sallandse Heuvelrug hangt al jaren aan een zijden draadje. Vele maatregelen worden genomen om de populatie van nog slechts enkele tientallen dieren voor de toekomst te behouden.Ik laat vandaag een aantal foto's van de situatie in Nederland zien maar neem je vooral mee naar Finland. Op de Finse taiga gaat het gelukkig nog goed met het korhoen. Bewust werd gekozen voor de baltstijd in het vroege voorjaar. De hanen komen in de zeer vroege ochtend naar de zogenaamde baltsplaatsen om daar met elkaar te wedijveren naar de gunsten van de hennen. Naast deze korhoenders werden er bijvoorbeeld ook uilen gefotografeerd.
Na de pauze kunt u genieten van mijn nieuwste klankbeeld ‘Seasons in Focus'. De naam zegt het al; met de seizoenen als rode draad kunt u in 25 minuten tijd kijken naar de onderwerpen die ik de laatste jaren gefotografeerd heb.

Dus een avond natuurfotografie in alles seizoenen. U bent van harte welkom!

19 november

De Klokkenkamp
Diepenhemseweg 2 (bij de NH-kerk)
Goor
Aanvang 20.00 uur

1 opmerking:

Uw reacties zijn onze motivatie !