donderdag 26 november 2009

Bungalowpark van de baan

Ik heb er hier al veel over geschreven vanwege het simpele feit dat het mij erg aan het hart gaat; de vergevorderde plannen om een erg groot buitengebied in mijn woonplaats vol te bouwen met 350 luxe bungalows en een enorme golfbaan. Na bijna zeven jaar gesteggel is het lot van dit kindje van de projectontwikkelaars bezegeld; het komt er niet!
Ik zal niet ontkennen dat ik ontzettend blij was dit bericht rond middernacht per sms te ontvangen. Ik was in Duitsland en zou al weer vroeg op pad om kraanvogels te fotograferen; dus ik werd gewekt door dit bericht. Gevolg was een nacht slecht slapen want ja; er is in de afgelopen jaar zoveel gezegd en geschreven over deze plannen dat ik me besefte dat dit bericht bij voor- en tegenstanders in zal slaan als een bom.
Na thuiskomst, gisteren, onmiddellijk al het mogelijke nieuws er bij gezocht en dan merk je dat het allemaal wel erg vreemd is verlopen. In de politiek is veel mogelijk maar dit had niemand verwacht.
Het voert te ver om dat hier allemaal uit te leggen maar kijk even naar dit korte nieuwsitem van RTV-oost en je bent helemaal bij. Zie rechts boven in beeld het videoscherm.


Afsluitend kan ik me de verdeelde reacties goed voorstellen en besef ik me ook dat er positieve economische kanten aan het park nu verloren gaan. Onlangs bleek echter dat de cijfers die daarover naar buiten waren gebracht wel erg rooskleurig waren en op zijn minst discutabel waren. Maar los daarvan denk ik dat we ook een enorme verantwoording hebben richting de nog zo beperkte natuur om ons heen. Natuurlijk; het gaat slecht met de economie maar het gaat ook slecht met de natuur in ons land. Vooral de weidevogels staan onder dermate grote druk dat we veel soorten daarvan over een aantal jaar helemaal kwijt kunnen zijn. Ook in dit gebied gaat het slecht met deze vogels maar het is dan ook een van de laatst overgebleven weidevogelgebieden van de gemeente. Zie de bijgevoegde plattegrond om een indruk te krijgen van de enorme omvang van het bedoelde park.Wat nu? Tja, wat nu? Naar mijn idee is dit de kans en aanleiding om als gemeentebestuur te laten zien dat we ook op andere manieren wat met dit gebied kunnen doen. Zou het niet prachtig zijn om in samenwerking met de huidige boeren, natuurbeheerorganisaties enzovoort het gebied helemaal nieuw leven in te blazen als écht natuurontwikkelingsgebied? Door een deel van de weilanden aan de voet van de Herikerberg weer terug te brengen in hun oude staat met vochtige, voedselrijke delen er in, boeren daarin hun kans te geven hun biologische gewassen te telen en de mogelijkheid te geven zelf een aantal appartementjes te verhuren aan de toeristen die een dergelijk gebied graag willen bezoeken. Natuur, natuurbeleving en natuurfotografie zijn erg in trek momenteel en als wij in staat zijn van de Meene weer de Meene te maken waar mensen heerlijk doorheen kunnen wandelen fietsen en vanuit observatiehutten naar vogels kunnen kijken zullen daar ook mensen op af komen. Recreatie en natuurbeheer kunnen best goed samen gaan; dat is al op meerdere plekken in ons land aangetoond. Ik kan het mis hebben maar volgens mij hebben die boeren in het gebied het goed voor met hun omgeving en menig boer zal erg blij zijn om tijdens zijn werk weer het geluid van grutto en tureluur te horen.
Uiteindelijk zijn de nadelige gevolgen voor de natuur niet de aanleiding geweest voor het afblazen van het park maar wellicht biedt het wel kansen voor deze natuurwaarden in dit kwelgebied wat notabene in de zeventiger jaren bewust gespaard is gebleven van de grootschalige ruilverkaveling. Vreemd dan men het toen wel zag!

1 opmerking:

  1. In het verleden is er nooit aandacht besteed welke functie het fraaie gebied van de Meene/ Herikervlier voor de plaats Goor zou kunnen vervullen.
    Misschien is het nu tijd om daar eens over na te gaan denken, hoe dit prachtige gebied met de Herikerberg ook een sociale functie voor de inwoners kan hebben door het toegankelijker te maken, b.v. een brede wandelboulevard naar de Meene.

    Henri Stork

    BeantwoordenVerwijderen

Uw reacties zijn onze motivatie !